מדידות

ועד מקומי - הודעות • 11/2/2018 כניסות

לידיעת הציבור
במשך היום, מתבצעות מדידות ברחבי המושב, לטובת האגודה החקלאית.

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749