בוקר טוב כעת אין מים מגרשים מערבים מקליגר עד שני ובצפון קו ע ...

הודעות סמס • כניסות

בוקר טוב כעת אין מים מגרשים מערבים מקליגר עד שני ובצפון קו עליון מברנובסקי עד גוואטה עידכון יבוא בהמשך שאול