נהלים לפינוי פסות מוצקה וגזם - הבהרה

ועד מקומי - הודעות • 24/3/2020 כניסות

תושבים יקרים,
אנו מבקשים לחדד:
יש להוציא את הפסולת המוצקה / גזם עד ערב קודם בשעה 21:00,  לאחר שעה זו אנו אומדים את כמות המשאיות הנדרשות וההיערכות הלוגיסטית הנדרשת.
לכן אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא להוציא פסולת או גזם לאחר שעה זו, וגם לא בבוקר הפינוי כדי שלא נמצא את עצמנו ללא מענה מותאם.
תודה על שיתוף הפעולה
הועד המקומי