פקעות

רודיך גדי ונירה • כניסות

קבצים מצורפים:

צבעוני

קבלנו מבחר גדול של פקעות וזרעים לשתילה בסתיו - כלניות, נוריות, נץ חלב,צבעוני, ועוד

משתלת עצהשדה. פתוח כל יום 08:00-18:00 רצוף

049531777