עדכון תרומות חשון תשפ'ב

ועדת בית כנסת • 12/10/2021 כניסות

בראש השנה וביום הכיפורים התכבד אולם זאב בפרוכת חדשה תרומתה של אסתר יעקבי-שווילי, בכיסוי לבימה תרומתם של אברהם וקטי פאלוך ושרון טולמן (הסבים של זאב פאלוך ז"ל) וכיסוי לעמוד תרומתה של משפחת בוצין. הסט הגיע ממש בערב החג ולאחריו הוחזר לאומנית היוצרת להוספת עיטור ובטנה לפרוכת.

 

 

 

לבית המדרש נתרמו ספרים רבים על ידי  חיה ואמציה יחיאלי. ולשמחתנו הופך בית המדרש למקום של לימוד לאורך היום כולו. 


השבוע נתלו בבית הכנסת ארבע המנורות המחודשות. את המנורות חידש אבי סטוצ'ינסקי בתרומתם של אורנה ואלחנן גרדמן הוריה של ורדית גרבר.


בשבועות הקרובים תעשה עבודת חיפוי בבריקים של משקוף הכניסה לאולם זאב וצביעה של כל המבואה לבית הכנסת מתרומתם של מירי וזאב לוי.

 

בהזדמנות זו נחזור ונזכיר שעדיין יש מספר פריטים אותם ניתן לתרום:

·         ספריות (שתי עמודות) לבית המדרש ולאולם התפילה

·         ספריה גדולה לקיר הצפוני של בית המדרש - ניתן לתרום חלק מן הסכום הנדרש לספריה השלמה.

·         חיפוי ספסלי הבטון משמאל לכניסה לבית הכנסת.

·         מספר פריטים בתוך אולם התפילה.

 

המתעניינים בתרומה מוזמנים לפנות לגדי גנס, אתי בוצין, ונילי לוי.