לוח תפילות . פרשת ואתחנן. יב-יז אב

ועדת בית כנסת • 31/7/2020 כניסות