מתנת המועצה לבוגרי כיתות י"ב

ועד מקומי - הודעות • כניסות

שלום רב,
מבקשת שוב להזכיר לבוגרי כיתות י"ב לבוא או לשלוח נציג לקבל את מתנת המועצה.
עפ"י שעות העבודה של המשרד הר"מ.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749