שלומות ואחדשה''ט. בראש השנה נלקחו 10 כסאות מהפרגולה. מי שלקח ...

בן מיכאל שמואל • 12/9/2021 כניסות

שלומות ואחדשה''ט.
בראש השנה נלקחו 10 כסאות מהפרגולה. מי שלקח זאת מתבקש להחזיר אותם לפרגולה עוד היום.
בתודה,
חברי המניין הירושלמי.