הודעות המועצה

הודעות מבית המועצה -  שבוע דיבור חדש, סדנת לינקדאין. מה תרצו לשאול, דוברים בטקס שרים לזכרם
הודעות מבית המועצה - שבוע דיבור חדש, סדנת לינקדאין. מה תרצו לשאול, דוברים בטקס שרים לזכרם