הודעה חדשה

הודעות המועצה

מיקום הקלפיות עפ"י החלטת משרד הפנים (לא ניתן לשינוי)
מיקום הקלפיות עפ"י החלטת משרד הפנים (לא ניתן לשינוי)