הודעות המועצה

יום הזיכרון - סגירת בית המועצה, בית האמנויות, סב יום, יזרעאלים
יום הזיכרון - סגירת בית המועצה, בית האמנויות, סב יום, יזרעאלים