הודעות המועצה

דיוור שבועי25/6/2017
דיוור שבועי

דיוור שבועי15/6/2017
דיוור שבועי

פעילות קיץ סבים ונכדים13/6/2017
פעילות קיץ סבים ונכדים

קורס נאמני חיים + נהגי אמבולנס + חובשים/ע12/6/2017
קורס נאמני חיים + נהגי אמבולנס + חובשים/ע''ר - מד''א

כנס "בינינו לבין הורינו"12/6/2017
כנס "בינינו לבין הורינו"

הודעת דובר צה11/6/2017
הודעת דובר צה''ל - תרגיל ארצי - רעידת אדמה 11-14.6.17

דיוור שבועי מהמועצה לתושב8/6/2017
דיוור שבועי מהמועצה לתושב

תרגיל רעידת אדמה ארצי - מסע הסברה 6-13/6/178/6/2017
תרגיל רעידת אדמה ארצי - מסע הסברה 6-13/6/17

סקר בנושא תחושת המוגנות בישובי המועצה4/6/2017
סקר בנושא תחושת המוגנות בישובי המועצה

סקר בנושא תחושת המוגנות בישובי המועצה4/6/2017
סקר בנושא תחושת המוגנות בישובי המועצה

תמונות אחרונות

דיוור שבועי
דיוור שבועי