הודעה חדשה

הודעות המועצה

הזמנה לכנס בנושא יישום הזכויות החדשות בחלקת המגורים - בשיתוף תנועת המושבים ומבט מושבים (תזכורת)
הזמנה לכנס בנושא יישום הזכויות החדשות בחלקת המגורים - בשיתוף תנועת המושבים ומבט מושבים (תזכורת)