עזבונות בחדר ההנצחה

ברוך יואל ונעמי • כניסות

ביום ראשון האחרון, התקיימה בחדר ההנצחה, פגישה ראשונה (מתוך 4) בסדרה "זהר אלול".
בחדר ישנה כוננית כוורת ובה הרבה זוגות תפילין וטליתות, כולן בשקיות קטיפה מכובדות ועל חלקן ראשי תיבות...
בעלי החפצים הללו מתבקשים לקחתם. המצאותם שם, אינה לכבודם ולכבודנו.
תודה.