למסירה-נוטרילון שלב 3

גונן מיטל ואוריה • 8/11/2017 כניסות

למסירה:
קופסת תחליף חלב- נוטרילון, שלב 3.
סגור וחדש. נקנה לפני שבועיים.
נמסור בשמחה למי שצריך.
מיטל גונן
052-8848583
 
מיטל גונן
בית ספר מיוחד לחינוך
"קישון"
052-8848583