פיטורי רכזת הקהילה- הבהרה

אלימלך דוד וטלי • כניסות

הגברת דיקלה שחף הביאה לידיעתי כי פורסם מכתב לקהילה מטעמה בנוגע לפיטוריה.בזמן שפרסמתי את תגובתי לא הייתי חשוף לתגובתה ורגשותיה בכל הקשור לאופי הפירסום של המקרה.
על כן רצונה של דיקלה הוא כבודה והצעתי לצנעת הפרט בעניינה אינה רלוונטית.
תגובתי היתה כללית והייתה נוגעת לכל חבר בקהילתינו באשר הוא מתוך רצון טוב.כל פרשנות אחרת לתגובתי הינה מוטעית מיסודה.

הודעות בנושא זה