ה ודעה מרשת מים עובדים כעט על נזילת.מים.גדולה במטבה לכן אין ...

הודעות סמס • 9/11/2017 כניסות

ה ודעה מרשת מים
עובדים כעט על נזילת.מים.גדולה במטבה לכן אין מים בשמונה דונם עד הודעה חדשה
כמו כן ב15/11/2017 יהיה הפסקת חשמל במאגרים מ8.00 עד 16.00 לכן לאיהיה מים בכל קווי מאגר
בברכה ש.שני רשת מים