בוקר.טוב לכולם היום אנחנו מסיימים את הנזילה על יד בן סימון ל ...

הודעות סמס • 1/11/2017 כניסות

בוקר.טוב לכולם היום אנחנו מסיימים את הנזילה על יד בן סימון לכן יהיה הפסקת מים קצרה.מפינטוך עד.מוסל ומבן מיכאל עד חדד לא כולל.הגניים
ומקליגר עד.רודיק.בשני.הצדדים וברחוב המעין.
.משעה 11.00
בברכה.רשת.מים