תהליך בחירת הרב-עדיין באפילה

אלימלך דוד וטלי • 30/4/2018 כניסות

לאחר שקראתי את תגובתו של אבישי עדיין נותרתי כרבים אחרים כמותי באפילה לגבי תוצאות ואופן הבחירה.הלך הרוח בחלק נרחב מחברי המושב דווקא היה לכוונו של הרב חגי.כך היתה התרשמותי(אלא אם התפלגות המשוב תוכיח אחרת)
על כן אני תמה מדוע היה צורך בכל התהליך השיתופי לכאורה אם לדעת הרוב או רבים לא היה משקל מהותי בהחלטה?
מצפה לפירסום פרוטוקול הבחירה ותוצאות המשוב.

הודעות בנושא זה