בקשה לקיום אסיפה

אבו חן ואודי • כניסות

בקשה לקיום אסיפה
 

אלול תשע"ט
 

אנו תושבי שדה יעקב החתומים מטה מבקשים וקוראים ליו"ר הוועד המקומי ולחברי הוועד לכנס שיחה חופשית ופתוחה לכלל התושבים בה יוצגו בשקיפות הנתונים ובה תינתן האפשרות לתושבים לשמוע ולהשמיע גם את דעתם בנוגע לפיטוריה של רכזת הקהילה דיקלה שחף.


 


 

היכנסו לקישור  וחיתמו.

הטופס פתוח לעריכה *מהטלפון הנייד* רק למי שהוריד אפליקצייה ייעודית.
 

*מהמחשב* כולם יכולים להיכנס דרך ההודעה בפורום.
 

תודה.