לו"ז שבת פרשת נשא

ניצן גיאן • 23/5/2018 כניסות

השבת 25-26/5 צוות ההדרכה נוסע לשבת צוות מחוץ למושב 😃
לכן, הסניף יתפקד כרגיל ושבט הנני יעבירו פעולות לשאר השבטים.

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 19:11
מפקד מדריכים- 18:10
מפקד- 18:35
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 19:50
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 20:21
שבת שלום 😚