נתבקשתי לפרסם: דרושה דירת אירוח שני חדרים לחודש אוגוסט עבור תנועת בני עקיבא

שאולי אלק • כניסות

בני עקיבא מחפשים  דירת שני חדרים לחודש אוגוסט להשכרה עבור לינה של עובדים באירגון 
לפרטים נוספים -
שלומי 052-3664664