האנדרטה

יוחי סנדובסקי

זאביק יוגב

דניאל וייל

שלמה רפאל לנצקרון

אברהם מיצמכר

ברוך ברנובסקי

משה יהודה פרידמן

יששכר דב אופנהיימר