יזכור

 ברוך ברנובסקי
ברוך ברנובסקי

 משה יהודה פרידמן
משה יהודה פרידמן

 יששכר דב אופנהיימר
יששכר דב אופנהיימר

 אברהם מיצמכר
אברהם מיצמכר

 שלמה רפאל לנצקרון
שלמה רפאל לנצקרון

 דניאל וייל
דניאל וייל

 זאביק יוגב
זאביק יוגב

 יוחי סנדובסקי
יוחי סנדובסקי

האנדרטה

יוחי סנדובסקי

זאביק יוגב

דניאל וייל

שלמה רפאל לנצקרון

אברהם מיצמכר

ברוך ברנובסקי

משה יהודה פרידמן

יששכר דב אופנהיימר