השבת אבידה

אלימלך דוד וטלי • 6/11/2017 כניסות

נמצאו מפתחות בצבע כחול עם  בשביל העפר עם מחזיק בכיתובית"נשמה שלי"בעברית ובאנגלית.

הנשמה שלה שייכות המפתחות מוזמנת לקבלן אצל משפחת אלימלך בהרחבה.