הרשמה לגיל הרך-פעוטונים

איזנר סמדר ורן • 8/5/2018 כניסות

ההרשמה לפעוטונים תתקיים היום ומחר בין 15:30 ל-18:00 במבנה הפעוטונים.