שבת פרשת צו- השבת אין בסניף פעילות

אביגיל גרינפלד • 25/3/2016 כניסות

הורים וחניכים יקרים, ה' עמכם!
מאחר והנוער נסע לשבת נוער לא תתקיים פעילות בסניף השבת.
 שבת שלום!

אביגיל הקומונרית