לו"ז שבת פרשת ויגש

ניצן גיאן • 22/12/2017 כניסות

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:11
מפקד מדריכים- 15:10
מפקד- 15:30
מנחה 
פעולות
שירי סעודה שלישית
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 17:19

התחלנו במסורת של שטיפת סניף, כל שבוע שבט אחר שוטף.. פרטים נוספים אצל המדריכים :)

שבת שלום!