פינוי קרטונים

ועד מקומי - הודעות • 15/7/2018 כניסות

שלום רב
אנו חוזרים ומבקשים, ע"מ לשמור על ניקיון המושב, לפנות קרטונים וניילונים לפינת המיחזור ולא להשאירם בערמות פינוי הגזם והפסולת מוצקה.
קבלן הגזם ושעיה לא יפנו את הקרטונים.

בהזדמנות זו אנו מבקשים להזכיר שאין לשים בערימה פסולת חקלאית ואין  לערבב פסולת מוצקה וגזם יחדיו. חל איסור להוציא ערמות אחרי מועד הפינוי אלא יום לפני בלבד!

לתשומת ליבכם, ממחר יכנס פקח המועצה לכפר ויתן קנסות לעוברים על ההוראות.
נודה על שיתוף הפעולה.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749