הנחיות פיקוד העורף להיום

בטחון • 10/5/2018 כניסות

בוקר טוב
להלן הנחיות פיקוד העורף להיום:
אין הגבלה על התקהלויות, לימודים, עבודה וכלל השירותים.
כבכל יום שבשגרה, במידה ותשמע אזעקה, יש להכנס למרחב מוגן.
בכל שאלה, ניתן לפנות אלי.
אור וטוב
מתניה קארו
0507967477