צום החמישי-זמנים

ועדת בית כנסת • 16/7/2018 כניסות


‭‮

צום ט