משרד הועד המקומי - שעות עבודה

ועד מקומי - הודעות • 3/7/2018 כניסות

ביום חמישי, 5.7.18 המשרד יסגר בשעה 11:30.

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749