רכוש בית הכנסת

ועדת בית כנסת • 23/4/2018 כניסות

הננו מבקשים להבהיר כי המחיצות הלבנות הנמצאות בבית הכנסת, הן רכוש בית הכנסת בלבד ואין הן רכוש הקהילה על כל מוסדותיה!
אשר על כן, כל הרוצה לעשות בהן שימוש, מתבקש לתאם זאת עם חברי ועדת בית הכנסת בלבד ולא עם חברי הועד המקומי או חברי הועדות השונות.
תודה.‭‮