לידיעת הגברים החפצים לטבול בעיוה"כ ! בגלל שהבעיות בהוצאת המ ...

ברוך יואל ונעמי • 27/9/2017 כניסות

לידיעת הגברים החפצים לטבול בעיוה"כ !
בגלל שהבעיות בהוצאת המים, לא תוקנו כראוי, תתאפשר טבילה לגברים רק עד השעה 12:00 ולא כפי שפורסם קודם.
גמח"ט,
הרב והבלניות.