מתנת המועצה למסיימי כיתה י"ב

רעיה פקידת הוועד המקומי • כניסות

מוזכר בזאת פעם נוספת, למסיימי כיתה י"ב לבוא או לשלוח נציג, למשרד הועד המקומי (עפ"י שעות המשרד הר"מ), ע"מ לקבל את מתנת המועצה.
מתנה שווה!


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749