איסוף גזם ופסולת מוצקה

ועד מקומי - הודעות • 11/3/2020 כניסות

תושבים יקרים,

קבלן איסוף הגזם והפסולת המוצקה הוחלף, ולכן השתנו מועדי האיסוף.
בימים הקרובים נוציא לוח זמנים חדש של קבלן הנוכחי.

אתמול והיום בוצע איסוף גזם, וביום חמישי היה איסוף של פסולת מוצקה.  
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להוציא יותר גזם עד לאיסוף הבא.  

בברכה
הועד המקומי