רב המושב

זרעי קיץ באוויר, ואתם?
זרעי קיץ באוויר, ואתם?