רב המושב

מה אפשר לומר על השואה?
מה אפשר לומר על השואה?