נסיעה לירושלים

לוין אריה ותרצה • כניסות

למעונינים, אני נוסעת מחר לירושלים בשעות לפני הצהרים. לא מאוחר מהשעה 14.00
טל' 0506313536