לידיעת החברים! החצר הפרטית שלי אינה שטח ציבורי ואיננה מיועדת ...

כהן חיים • 24/3/2020 כניסות

לידיעת החברים!
החצר הפרטית שלי אינה שטח ציבורי ואיננה מיועדת להשלכת אשפה וגזם!
להבא כל מי שישליך אשפה וגזם אצלי בשטח אתלונן עליו על השגת גבול!
חיים כהן