מקווה לגברים

ברוך יואל ונעמי • 19/9/2017 כניסות

יואל:
לידיעת הגברים!!! החפצים לטבול במקווה.
בגלל תקלה במקווה הטהרה, לא תתאפשר טבילת גברים בכלל בערב ובימי ר"ה.
גברים החפצים לטבול, יוכלו לעשות זאת במקווה שברח' היסמין ברמת ישי, החל מהשעה 08:00 מחר בבוקר.
אפשרות נוספת לגברים בלבד, היא לשפוך בבת אחת! על כל הגוף! 20 ליטר מים.
בברכת שנה טובה,
הרב מ. זמיר