הרב זמיר שליט"א - נכס למושב שדה יעקב

הימן אורי • 11/9/2017 כניסות

אני מצטרף בכל ליבי לכל אלה המצדדים בהמשך כהונתו  של הרב זמיר.

כולנו נצא נשכרים מהרצף וההתמדה שלו, ואי"ה עם חנוכת המשכן המחודש לביה"כ

תאוחד הקהילה כמצופה מכולנו עם אנרגיות חדשול וחיוביות תחת הנהגתו.

הודעות בנושא זה