לקראת סוף שנת המס- תרומות וזיכוי ממס - תזכורת

בית כנסת • 27/12/2015 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

בס"ד ט"ז טבת תשע"ו

27 דצמבר, 2015

סוף שנת המס 2015 מתקרבת וזה המקום להזכיר למי שמעוניין ליהנות ולקבל החזר מס במהירות המירבית לתרום לקרן הבניין עד יום ד' הבא 30/12/15

שכירים יכולים לבצע מיידית תאום מס לפני הנפקת תלוש שכר לחודש דצמבר ולהעביר למעביד. באופן כזה יוחזר להם 35% מהתרומה ששולמה (או עד גובה המס שנוכה מהשכר הנמוך ביניהם).

לעצמאים תשלום לקראת סוף שנה הוא המועד הקרוב ביותר בין התשלום לבין הגשת הדו"ח השנתי למס וקבלת ההחזר.

נזכיר כמה עצות להחזר מס:

1. כללי:

א. ניתן לקבל החזר ממס הכנסה בשעור של 35% מסך התרומה, עד לגובה כלל המס שולם במשך השנה.

ב. שני בני הזוג יכולים להשתמש בתרומה הזו להחזר ממס.

ג. במידה ולא זוכיתם בגין כל החזר המס (סף מס נמוך מדי), ניתן לגרור את הזכות לקזוז המס במשך 3 שנים נוספות מעבר לשנת המס, כלומר, במשך 4 שנים.

ד. ניתן לבקש החזר מס עד 4 שנים אחורה, כלומר בשנת 2015 משנת 2012 ואילך.

דוגמא

על כל תרומה של 10,000 ¤ ניתן לקבל החזר מס של 3,500 ש"ח - הזיכוי ממס.

התורם מרוויח משכורת ברוטו של 8,000 ש"ח לחודש ומשלם מס הכנסה בסך כ- 420 ש"ח בחודש, מחושב שנתי כ- 5,000 ש"ח.

ניתן לקזז מהמס ששולם במשך השנה בה שולמה התרומה את כל הזיכוי.

2. הדרך להחזר המס:

באופן כללי לא חייבים לחכות לסוף השנה ולהתחשבן עם מס הכנסה, ניתן לעשות תאום מס , בקלות רבה, כבר במהלך השנה השוטפת בה נתרמה התרומה, ולקזז את ההחזר מהמס

המשולם, וזאת בשני אופנים:

א. לשכיר , ע"י הגשת טופס מס' 130 / 0101, לצרף לו את הקבלה על התרומה, ולאחר מילוי הטופס ואישורו ע"י פקיד השומה, להעביר את האישור למעביר.

להלן קישור מתאים לעזרה (רק באמצעות Explorer ):

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx

ב. ל עצמאי , באמצעות הפחתת מקדמות המס, באמצעות המייצג (יועץ מס/רואה חשבון).

3. לחוששים/לכל מי שאינו מעוניין לבקש בעצמו:

רואה חשבון ארז גריל מוכן לעזור לכל המעוניינים בכך, ללא תשלום (ועל כך התודה אליו).

פרטים להתקשרות:

טלפון: 0546-617580

דא"ל: erezgrill@gmail.com

בברכה,

אריאל וייל

050-6980840