תזכורת! הזמנה לאסיפה שנתית של העמותה - הודעה לכל הציבור

בית כנסת • 15/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

בקשה להתקבל לחברות בעמותת בית הכנסת אוהל מאיר

דוח כספי ליום 31.12.16

דוח מילולי 2016

הוצאות בנין בית כנסת 2012-2016

הזמנת אסיפה כללית 18.6.17

כרטסת השקעות 2013-2016

פירוט קרן בנין בית כנסת 2011-2016

פרוטוקול ועדת ביקורת 2.5.17

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

 

 

‏‏יא סיון, תשע"ו

5 יוני, 2017

תזכורת!

 

הזמנה לאסיפה כללית שנתית

 

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפת חברים שתתקיים בע"ה ביום ראשון 18/06/2017 בשעה 20:30 במועדון הנוער.

 

 

סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.

2.      דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2016 ואישור דו"ח מילולי 2016.

3.      מינוי רואה חשבון לשנת 2017.

4.      דווח שוטף על פעולות העמותה.

 

 

חברות בעמותה

הנהלת העמותה מבקשת להודיע שכל תושב הרשום בשדה יעקב או בעל נכס בשדה יעקב רשאי להתקבל לחברות לאחר שיחתום על בקשה להתקבל כחבר בעמותה.

 

אם תוך רבע שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

מסמכים מצורפים:

1.       טופס בקשה לחברות בעמותה.

2.       דו"ח כספי ליום 31/12/2016.

3.      דו"ח מילולי לשנת 2016.

4.       פרוטוקול ו. ביקורת.

5.       פירוט קרן הבניין.

6.      פירוט השקעות קרן הבנין.

7.      ריכוז הוצאות קרן הבניין

 

 

בברכה,

ועד העמותה