חיה לביא (אבן) יושבת שבעה

תנחומים • 7/11/2018 כניסות


‭‮

חיה אבן1