לו"ז שבת פרשת וארא; הרשמה לנטיעות

ניצן גיאן • כניסות

שטיפת סניף- השבוע ביום שישי התור של שבט מעפילים (:

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 16:26
מפקד מדריכים- 15:15
מפקד- 15:40
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 17:00
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 17:34
ההרשמה לנטיעות נמשכת ותיסגר בשלישי הקרוב (16/1)- כדאי להיכנס עכשיו ולהירשם https://rishum.bneiakiva.org.il
שבת שלום, המדריכים וניצן=]

2018-01-01-PHOTO-00001913