חוות דעת על הרב גליה ניתן למלא בקישור להלן.השאלון הינו אישי בלבד וניתן למלאו עד יו ...

הודעות סמס • 14/4/2018 כניסות

חוות דעת על הרב גליה ניתן למלא בקישור להלן.
השאלון הינו אישי בלבד וניתן למלאו עד יום שני בחצות. דגשים נוספים למילוי השאלון נשלחו בפורום.
שבוע וחודש טוב
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0tebGgEM3KcY2ZaEquZdzMZdOJBzFZmOWtdr1FRFI5iqQ/viewform?c=0&w=1&usp=mailformlink