תפילות לכבודה של ירושלים

רב המושב • 21/5/2020 כניסות

הערב ומחר נערוך תפילות חגיגיות לכבודה של ירושלים בבית הכנסת
19:22 תפילת מנחה
19:40 מזמורי הודיה ותפילת ערבית במנגינה של יום טוב

בתפילת שחרית נאמר פסוקי דזמרא של ימים טובים
ונקרא הלל שלם בברכה