כביש כניסה למושב

ועד מקומי - הודעות • 3/6/2018 כניסות

היום החלו עבודות  הכנה לסלילת כביש הכניסה למושב. בשלב זה מתחילים בבניית המדרכה. (המשפחות הגרות בצד המדרכה יודעו בנושא).
עם תחילת סלילת הכביש תבוא הודעה נפרדת.
אנו מתנצלים על אי הנוחות שתיגרם.


בברכה,
הועד המקומי