קישורים לשיעורים במהלך השבוע

רב המושב • 4/5/2020 כניסות

השיעורים הקבועים ממשיכים במרץ גם בתקופה הזו. מצ"ב קישורים.

גמרא למתחילות ומתחילים: ימי שלישי בשעה 20:00.
לומדים סוגיות כיבוד הורים במסכת קידושין.

עיון בסוגיות במסכת בבא מציעא: ימי חמישי בשעה 20:30
אוחזים בסוגיות שומרים בפרק המפקיד
שיעור דף יומי: כל בוקר בשעה 7:00
אוחזים באמצע מסכת שבת

 כולם מוזמנים!