שיפוץ בית הכנסת החל!

בית כנסת • 8/6/2015 כניסות

העבודות בבית הכנסת החלו!

תמונות ראשונות כבר כאן, באתר בית הכנסת.

טכס הנחת אבן פינה יתקיים בזמן הקרוב.

אסיפה שנתית ולהצגת ההתקדמות תזומן בקרוב