הודעה מנירה ועמוס אגמון

ערד אירית ושילה • כניסות

"בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוא גואל"
בע"ה יתברך נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו ביום ראשון, ט' בניסן , בשעה 8:00 בבוקר אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת.
ולאחריה תיערך סעודת מצוה ב"יקב שדות".
נשמח בבואכם
עמוס ונירה אגמון