לוז שבת פרשת תולדות🎊

שקד עינת • 8/11/2018 כניסות

15:10 מפקד מדריכים😎
15:30 מפקד😁
מנחה👑
פעולות💃
16:50 שירי סד"ש🎤
17:10 ערבית
17:22 צאת שבת🌟
שבת שלום💕