התנהגות שאינה הולמת

ועד מקומי - הודעות • כניסות

קהילת שדה יעקב שלום וברכה,
הבוקר נמצאה בפתח מזכירות האגודה החקלאית אבן משתלבת עם ערימת עפר.
קיימת בעיה אמיתית ומשמעותית בנושא קו המים בהרחבה. נדרש טיפול מעמיק ומיידי ויש לנו ביקורת על הדרך בה מטופל הנושא.
עם זאת, אנו מתנגדים בתוקף לגילויי אלימות ואיום.
זו התנהגות שאינה הולמת וזו לא דרכנו.


בברכה,
הועד המקומי ורכז הביטחון