לו"ז הסניף לשבת פרשת בחקותי

אביגיל גרינפלד • כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!

לו"ז שבת
22:30 פעולת חב"ב

16:40 לימוד ומפקד מדריכים

17:00 מפקד

מנחה
פעולות

שבת שלום!

מחכים לכם!
צוות ההדרכה