מחפשים אחד מילדי טהרן

פלדינגר חיים • 9/1/2019 כניסות

התבקשתי לשאול,

אצל איזו משפחה היה מאומץ בני בנקובסקי שוהם מילדי טהרן?

 נפטר בשנת 78-80 בהיותו בן 50 (היום היה צריך להיות בן 88)

תודה 

גאולה 0524573145